„Аеро Вижън“ ЕООД заедно с лидера в професионалните обучения в България – ЦПО „Знание и Прогрес“ организира едноседмично обучение за професионални пилоти на БЛА (Безпилотни Летателни Апарати), което включва два модула:

  1. Основно обучение с теоретична и практическа част

Основното обучение цели изграждане на необходимите навици за правилното и безопасно използване на БЛА в общото въздушно пространство. Основното обучение включва теоретична и практическа част, като теоретичната част ще бъде водена от доказани специалисти с дългогодишен опит в проектирането, производството и използването на различни типове БЛА. Практическият модул включва използването на тренажор и реално използване на БЛА на предварително пригодена за целта летателна площадка.

  1. SORA – Specific Operations Risk Assessment

Основаната на риска регулаторна рамка на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) за експлоатация на БЛС, която произлиза от JARUS и се препоръчва за приложение в световен мащаб, обикновено се основава на дефиницията на три категории операции: A (Open – неограничена), B (Specific – специфична) и C (Certified – сертифицирана).

За да работят в B категория, операторите обикновено представят оценка на риска пред националния компетентен орган (в България – Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“) за одобрение.  Оператори на БЛС могат да подадат заявление за лиценз и да се освободят от подаването за одобрение на подготвената оценка на риска за всяка операция пред националния компетентен орган, но във всеки случай тази оценка е необходима.

Методологията за оценка на специфичния експлоатационен риск (SORA) е разработена от JARUS (Съвместни органи за управление на правилата за безпилотни системи), насочена основно към категория B (специфична). Тази рамка дефинира и използването на БЛА извън пряката видимост, което е в основата на всички индустриални приложения на БЛА като изследване на ветрогенератори, соларни паркове, газова и електрическа инфраструктура, земеделски площи и др.

Обученията завършват с изпит и сертификация съгласно изискванията на обучителна организация одобрена според европейското и нидерландското законодателство, като лектори ще бъдат доказани специалисти от България и Европа, притежаващи най-високо ниво на квалификация, отговаряща на изискванията на ЕААБ.