Въздушно заснемане на масиви и изработване на VRA карти

Аеро Вижън ЕООД предоставя възможност на всеки земеделски производител за прецизен и надежден анализ на състоянието на посевите във всички фази на растежа, с помощта на дистанционен мониторинг и въздушно картиране. Получените данни в последствия се анализират и се генерират прескрипции, съгласно редица фактори, като влажност, химични елементи, фаза на растежа.

Аеро Вижън ЕООД може да предостави на земеделските производители комплексно решение като всички данни, получени от ДУЛС (Дистанционно Управляема Летателна Система) могат да се съпоставят с данни от почвен анализ и да осигурят оптималното третиране на посевите във всеки един момент, с помощта на генерираните карти за променлива норма (VRA – Variable Rate Application map).

Loading...

Проектиране, симулационен анализ и производство

В основата на философията на Аеро Вижън ЕООД е заложено иновативното мислене и свободното използване на наличните софтуерни и хардуерни решения за автоматизирано проектиране, симулация и производство на иновативни инженерни продукти.

В помощ на всеки клиент с иновативни идеи, Аеро Вижън ЕООД предлага изработване на концептуален модел, използвайки всички инженерни техники за автоматизирано проектиране и симулационен анализ чрез МКЕ (Метод на Крайните Елементи) и последващо изработване чрез 3D принтиране и CNC обработка.

Loading...

Професионално видео и фото заснемане

Пълния набор от оборудване и сензори, с които Аеро Вижън ЕООД разполага, дава възможност за изпълнение на различни задачи по видео и фото заснемане на различни обекти от земната повърхност.

Опита и компетенцията на екипа на Аеро Вижън ЕООД, изградени във времето гарантират професионално заснемане на документални филми, рекламни клипове и отразяване на различни публични мероприятия.

Част от услугите, които компанията предлага, включват извършване на пост обработка на видео и фото материалите с помощта на професионални софтуерни продукти с цел получаване на завършен фото и/или видео продукт.

Loading...

Обследване с термокамера

За своите клиенти Аеро Вижън ЕООД предоставя услуги, свързани с дистанционен мониторинг и обследване на различни индустриални и обществени сгради и съоръжения с помощта на професионална термокамера, поставена на БЛА.

Анализа на изображенията, както и изготвянето на доклад от сертифициран дефектоскопист дават гаранция за качеството на извършените дейности по обследването и надеждни резултати.

Loading...

Заснемане и изработка на 3D модели

Чрез използването на различни иновативни сензори и скенери, Аеро Вижън ЕООД предлага на своите клиенти заснемане и изработка на 3D модели на сгради, обекти и контури на земната повърхност.

Изработените чрез фотограметрия и лазерни скенери (LIDAR) геореферирани 3D модели, могат да бъдат директно импортирани в софтуерни продукти с цел прецизен анализ при извършване на строителни дейности, археология и минно дело.

Loading...
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За повече информация, моля свържете се с нас

Аеро Вижън ЕООД е една от най- бързо развиващите се компании за безпилотни летателни апарати в страната.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС