От средата на февруари, 2019г. Аеро Вижън ЕООД е официален вносител за България на водещия доставчик за прецизни решения в сферата на строителството и геодезията в Европа- 3D Target.

SCANFLY е най- добрия помощник на всеки архитект, с чиято помощ вече има възможност за бързо и точно сканиране на обекти от земната повърхност, включително и сгради, изграждането на точни гео- реферирани 3D модели и последващата им обработка със специализиран софтуер за проектиране. Това високо- технологично решение редуцира времето за предварителна подготовка в строителството, като 3D сканирането напълно заменя стандартните геодезически измервания, а в последствие се редуцират грешките, следващи от тези операции и като резултат – редуциране на времето и разходите за предварителен анализ и нормиране на строителните дейности.

SCANFLY намира широко приложение и при анализа на движението на земни маси във времето, като спомага на гражданските служби за прецизен анализ за действието на свлачища, оценка на състоянието на язовирни диги и обекти от тяхната инфраструктура.

В допълнение SCANFLY може да бъде интегриран в по- голямата част индустриални мултироторни безпилотни летателни апарати, което дава и голяма гъвкавост на работа в различни метеорологични и технически условия.