NDVI и мониторинг на посевите

До края на 2015 проектирахме, изпитахме и изработихме цялостна методология за използването на дистанционно управляема платформа за въздушно картиране на земеделски площи, използвайки eNDVI камера. На база вегетационния индекс, предложихме интегрирано решение за анализ на данните и генериране на карти за променлива норма.

Зареждането на картите за променлива норма и тяхното използване в съвместими терминали за управление на инвентара, доведе не само до значително увеличаване на добива, но и до редуциране на преките разходи за торове и препарати с до 20%.