Специализиран UAV за локализиране на взривни вещества и боеприпаси

В края на октомври 2022 завърши успешно поредният проект на Аеро Вижън ЕООД. Проекта се състои в разработване на специализиран Безпилотен Летателен Апарат (БЛА) за локализиране на взривни вещества и боеприпаси за нуждите на съюзниците от НАТО и по- конкретно Центъра за внедряване на различни технологии и методологии за откриване и деактивиране на различни видове взривни вещества и боеприпаси в Тренчин, Словакия. В проекта взеха участие водещи специалисти в областта на взривните вещества, експерти от областта на БЛА, авиоинженери, конструктори и специалисти по авионикс.

За решаването на оперативно – тактически задачи на фронтовата линия за обезвреждане на различни по вид и калибър боеприпаси и взривни елементи се изисква добра натренираност и висока подготовка на личният състав, както и модерни технологии и методологии, за да се гарантира високо ниво на безопасност, и което като резултат да доведе до висока ефективност и намален риск, както за специалистите по взривове, работещи на терен, така и за цивилното население.

Работата с боеприпаси и взривни вещества е изключително отговорна и опасна, затова ние от Аеро Вижън ЕООД разбираме необходимостта от разработване на надеждна платформа, която да осигури необходимият инструментариум за откриване, локализиране и обезвреждане на боеприпаси, като разработхме специализиран БЛА с високи и широкоспектърни възможности, стъпвайки на платформата на AV-X6v2 “Scorpion”, снабден с редица сензори и оборудване, както и със специализирана термо камера Workswell WIRIS Security.

В проекта беше включено и интензивно двуседмично обучение, което цели да изгради в пилотите на БЛА увереност, правилни навици и умения за пилотиране на специализирани БЛА.