Специализирани обучения

През цялата 2018г. Аеро Вижън ЕООД проведе редица обучения за специализираното използване на безпилотни летателни системи. Основният фокус по време на обученията беше имплементирането на редица съвременни техники в използването на ДУЛС (Дистанционно Управляеми Летателни Системи).

Основни клиенти на Аеро Вижън ЕООД са представители на различни правителствени звена за борба с организираната престъпност, както и звена за защита на горския фонд в лицето на Югозападното Държавно Предприятие.

С помощта на своите надеждни партньори и по- специално „ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ЗНАНИЕ И ПРОГРЕС”, обучаемите получиха необходимите знания и изградиха умения за надеждно и безопасно пилотиране на ДУЛС в екстремални условия – при борба с пожари, навременно локализиране на огнища, борба с организираната престъпност, разпознаване на опасни цели и координиране на последващите действия на отделните екипи с помощта на прякото използване на ДУЛС.

Основният фокус при използването на безпилотния летателен апарат е неговото пълно интегриране в цялостната методика на различните служби на МВР и МО по време на извършването на операция по издирване и задържане на заподозрени, откриването и разпознаването на опасни цели и тяхното неутрализиране.

От друга страна, предоставеното решение от FLIR – Black Hornet, дава възможност за незабелязано проникване в агресивна зона и тактическо наблюдение на обстановката, изключително подходящо като решение за всички специализирани звена на полицията и жандармерията.

Обученията по търсене и спасяване и преждевременно локализиране на пожари в гористи и трудно достъпни местности дадоха възможност за значително повишаване на квалификацията, уменията и ефективността на екипите, пряко отговорни за тези дейности в различните държавни структури.