Обучение на бъдещи служители на Аеро Вижън ЕООД по проект BG05M90P001-1.057-0104-C01 „Умения“

През месец юни, 2021г. Аеро Вижън ЕООД обучи успешно 40 специалисти за използване на БЛА (Безпилотни Летателни Апарати) в четири различни направления:

  • Пилот на дрон – фотограф
  • Пилот на дрон с фотограметрично оборудване
  • Пилот на дрон с термо камера
  • Пилот на дрон с лазерен скенер

По време на своето обучение, курсистите усвоиха всички необходими теоретични познания в сферата на нормативната уредба, както и практически умения за безопасно използване на БЛА за индустриално приложение. По време на занятията, обучаемите използваха различни видове БЛА, както и специализирани тренажори за усвояване на основни навици за пилотиране, както и отработване на различни задачи с БЛА.

Практическото обучение в полеви условия даде възможност на обучаемите максимално ефективно да усвоят наученото в залата и на тренажора и да приложат своите знания в реална среда, като бяха отработени специални задачи:

  • Заснемане на дрон с друг дрон в полет
  • Извършване на фотограметрия и изработване на 3D модели
  • Използване на специализирана RTK станция и георефериране на обекти
  • Извършване на задачи по търсене и спасяване с термо камера
  • Постпроцесиране на снимки, направени с термо камера
  • Изработване на рекламен видеоклип с използването на специализиран софтуер

Успешното завършване на курса на обучение, както и демонстрираните високи резултати от обучаемите в края на своето обучение показват, че така разработените планове и програми за обучение са изключително ефективни.

Силната мотивация на обучаемите, дисциплинираното провеждане на обученията от висококвалифицирани и опитни преподаватели, заедно с използването на изключително модерни материална база и професионално оборудване дадоха повод на МТСП (Министерство на Труда и Социалната Политика) да посочат изпълнението на проекта като „Полезни практики“ при усвояването на европейско и национално финансиране.