От 15 април 2020г. Аеро Вижън ЕООД е приета за пълноправен член на Сдружение „Клуб Отбранителна Индустрия“. Основна задача на Сдружението е да се работи за изграждането на адекватна визия и стратегия за развитие на отбранителната индустрия. Общите усилия на експерти и ръководители от индустрията с дългогодишен опит ще доведат до подобряване на комуникацията и кооперирането между отделните български компании, а така също и до успешно коопериране и интегриране на Български компании с чужди компании от страните членки на НАТО и ЕС, а и не само с тях – гледаме във всички посоки.

Мисията на Сдружението е създаване на една отворена за всички компании организация, активно действаща и полезна за всички фирми, членуващи при нас без разделителни линии, търсещи пресечната точка на личния и обществения интерес. Всички последователни усилия, които ще положим в следващите години, ще бъдат продиктувани от една Цел:

Възстановяване на силата и авторитета на българската  индустрия, постепенното ѝ интегриране в ЕС и НАТО като равностоен партньор и конкурентен участник в общите процеси на европейската индустриална интеграция.