Внезапната популярност на безпилотните летателни апарати сред земеделските производители има три движещи сили, според Станимир Начев от  Аеро Вижън ЕООД, компания за БЛА, базирана в България.

  • Първата е технологична: дроновете, специализирани за селското стопанство стават достатъчно лесни за употреба без никакви специални умения. Освен това, започват да се предлагат на по-достъпни цени от порядъка на няколко стотин до няколко хиляди долара. Разбира се стойността не е само в летателния апарат.

Един земеделски стопанин можете да закупи по-евтин БЛА и да направи няколко хубави снимки, но за да направи измервания, трябват камери с по-добро качество, например инфрачервени камери за мониторинг на растителността. Ще са ви нужни и софтуер и други агрономически данни – като например за почвата, водата и времето, за да се получи общ модел на културата и да се вземат информирани решения.

  • Втората движеща сила е осведомеността за ползите от дронове за производителността. Във Великобритания, например, правителството дори дава субсидии за земеделските производители, които искат да закупят безпилотен самолет.

Ако трябва най-общо да визираме какви са ползите за стопаните от дроновете, можем да кажем, че са три основни. Едната полза, е че виждайки реколтата от въздуха можете да добиете по-обща представа за цялото поле и на общия фон по-лесно да откриете проблеми в отделни зони, например вариации във влажността на почвата, засягане от вредители и гъбични инфекции, които не са видими при обикновено оглеждане.

Друга полза е че камерите могат да са за многоспектрални изображения, за получаване на данни от инфрачервения, както и от видимия спектър, които могат да се комбинират, за да се създаде комплексна оценка за културата и да се подчертаят различията между здравите и проблемните растения по начин, който не може да се види с невъоръжено око.И накрая, един дрон може да даде нужната информация много бързо и да я доставя всяка седмица или дори всеки ден и час.

Специалният софтуер позволява данните да се съхраняват и да се комбинират в последователна серия от изображения, която показва промени в културата във времето, разкривайки рано проблемните места, за да гарантира по-добро управление.

  • Като третата предпоставка за засилване ползването на дронове в стопанствата той посочва развитие на нова регулационна политика в тази посока. Докато само до преди няколко години да видиш БЛА над поле беше рядкост, сега дроновете стават по-често помощници на стопаните и страните се ориентират към по-прагматични регламенти за управление на тяхната употреба.