От началото на месец май 2023 Аеро Вижън ЕООД стана официален дистрибутор на Pix4D за България!

Продуктовата гама на Pix4D включва различни продукти, които да осигурят най- флексабилните решения в сферата на фотограметрията и лазерното сканиране и да доставят най- висока точност на геореферираните и детайлни модели. Продуктовата гама предоставя решения, които подпомагат редица индустриални сектори: прецизно земеделие, прецизно строителство, архитектура, геодезия, изследване на соларни паркове, паркове с ветрогенератори и др.

В допълнение, Pix4D предоставя и облачни услуги за постппроцесиране на данните, което намалява значително времето за постпроцесиране на голям брой снимки, като с това се намаляват разходите на крайните клиенти и се увеличава ефективността при работа на терен.

Лицензите за всеки от продуктите е изключително флексабилен, като се дава възможност на клиентите да използват всеки един продукт по отделно, в комплект с други продукти, както на месечна, така и на годишна база. Предлагат се и постоянни лицензи, които също така могат лесно и бързо да се прехвърлят от един компютър на друг. Отделно, за университетите и научно- изследователските организации Pix4D предлага изключителни отстъпки.