В началото на юни, 2021г., Аеро Вижън ЕООД получи дилърски права за продуктите на TOPODRONE.

TOPODRONE предлага продукти със швейцарска прецизност и качество и с най- ниската цена на пазара за LiDAR решения и въздушно картиране.

Лазерните скенери от TOPODRONE, заедно с интегрираният RTK/PPK широкобандов GNSS приемник, дават възможност за точно и прецизно сканиране на обекти от земната повърхност с точност от 3 см, което превръща вашия дрон в професионален инструмент за картиране.