От септември 2020г. Аеро Вижън ЕООД е официален дистрибутор на Reality Capture за България. Специализираният софтуер е предназначен за изработка на геореферирани 3D модели на различни обекти, като сгради, карти, интериор и много други.

Reality Capture е идеалното софтуерно решение за бързо и точно постпроцесиране на големи обекти, както и за изграждане на детайлни 3D модели за последващо 3D принтиране. Софтуера използва нов и напълно интегриран алгоритъм за поспроцесиране, както на снимков материал, така и данни от лазерни скенери.