LiDAR сканиране на ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ

2023-05-08T15:16:09+02:00

Пореден успешен проект завърши Аеро Вижън ЕООД за нуждите на архитектурното планиране на Военно – Ремонтен Завод ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ. В продължение на партньорството в сферата на БЛА (Безпилотните Летателни Апарати), Аеро Вижън ЕООД успешно интегрира лазерен скенер (LiDAR) от водещият производител GEOSUN в автомобил. Използваният LiDAR GS-130X се характеризира с висока точност, снабден е с

Използване на Супер Компютър „Discoverer” за постпроцесиране на мащабни фотограметрични модели

2023-03-24T07:38:05+02:00

Използване на Супер Компютър „Discoverer” за постпроцесиране на мащабни фотограметрични модели В края на месец февруари 2023г. Аеро Вижън ЕООД и ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ СУПЕРКОМПЮТЪР ПЕТАСКЕЙЛ - БЪЛГАРИЯ“ завършиха съвместен пилотен проект с използването на супер компютъра “Discoverer”. Суперкомпютрите играят важна роля в областта на компютърните науки и се използват за широк спектър от

Специализиран UAV за локализиране на взривни вещества и боеприпаси

2022-11-30T03:25:36+02:00

Специализиран UAV за локализиране на взривни вещества и боеприпаси В края на октомври 2022 завърши успешно поредният проект на Аеро Вижън ЕООД. Проекта се състои в разработване на специализиран Безпилотен Летателен Апарат (БЛА) за локализиране на взривни вещества и боеприпаси за нуждите на съюзниците от НАТО и по- конкретно Центъра за внедряване на

Обучение на бъдещи служители на Аеро Вижън ЕООД по проект BG05M90P001-1.057-0104-C01 „Умения“

2022-03-12T07:53:55+02:00

Обучение на бъдещи служители на Аеро Вижън ЕООД по проект BG05M90P001-1.057-0104-C01 „Умения“ През месец юни, 2021г. Аеро Вижън ЕООД обучи успешно 40 специалисти за използване на БЛА (Безпилотни Летателни Апарати) в четири различни направления: Пилот на дрон – фотограф Пилот на дрон с фотограметрично оборудване Пилот на дрон с термо камера Пилот на

Специализирани обучения

2022-03-12T07:54:00+02:00

Специализирани обучения През цялата 2018г. Аеро Вижън ЕООД проведе редица обучения за специализираното използване на безпилотни летателни системи. Основният фокус по време на обученията беше имплементирането на редица съвременни техники в използването на ДУЛС (Дистанционно Управляеми Летателни Системи). Основни клиенти на Аеро Вижън ЕООД са представители на различни правителствени звена за борба с

RTK мрежа в Нинбо, Китай

2022-03-12T07:54:01+02:00

RTK мрежа в Нинбо, Китай В края на 2017г. Аеро Вижън ЕООД взе участие на Международната конференция за „Нови материали и технологии в индустриализацията“ в Нинбо, Китай. На конференцията Аеро Вижън представи върхови технологии и иновативни решения в областта на отбраната и сигурността с използването на безпилотни летателни апарати. В продължение на конференцията

NDVI и мониторинг на посевите

2022-03-12T07:54:02+02:00

NDVI и мониторинг на посевите До края на 2015 проектирахме, изпитахме и изработихме цялостна методология за използването на дистанционно управляема платформа за въздушно картиране на земеделски площи, използвайки eNDVI камера. На база вегетационния индекс, предложихме интегрирано решение за анализ на данните и генериране на карти за променлива норма. Зареждането на картите за променлива

Go to Top