Използване на Супер Компютър „Discoverer” за постпроцесиране на мащабни фотограметрични модели

В края на месец февруари 2023г. Аеро Вижън ЕООД и ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ СУПЕРКОМПЮТЪР ПЕТАСКЕЙЛ – БЪЛГАРИЯ“ завършиха съвместен пилотен проект с използването на супер компютъра “Discoverer”.

Суперкомпютрите играят важна роля в областта на компютърните науки и се използват за широк спектър от изчислително интензивни задачи в различни области, включително квантова механика, прогнозиране на времето, изследване на климата, проучване на нефт и газ, молекулярно моделиране (изчисляване на структури и свойства на химически съединения, биологични макромолекули, полимери и кристали) и физически симулации (като симулации на ранните моменти от Вселената, аеродинамиката на самолети и космически кораби, детонация на ядрени оръжия и ядрен синтез). Те са от съществено значение в областта на криптоанализа.

Проекта, който беше реализиран съвместно се състои в сравнителен анализ на ефективността от използването на голяма изчислителна мощност при обработката и постпроцесирането на мащабни фотограметрични проекти.

За целта на сравнителният анализ бяха използвани снимки и геореферирани точки от модела на Беленският мост, който беше постпроцесиран предварително на мощен стандартен компютър. В допълнение беше използван и HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8SFF сървър, който беше снабден с видеокарти Nvidia Tesla K80, който сървър осигури възможностите за бързо и лесно текстуриране и оцветяване на модела.

Използването на супер компютъра „Discoverer” и сървъра HPE ProLiant DL380 за настоящият проект доведе до значително редуциране на времето спрямо стандартен компютър, с което се доказа и необходимостта от интегрирането на съвременни технологии и компютри с висока изчислителна мощност при постпроцесирането и обработката на мащабни фотограметрични 3D модели.