Пореден успешен проект завърши Аеро Вижън ЕООД за нуждите на архитектурното планиране на Военно – Ремонтен Завод ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ.

В продължение на партньорството в сферата на БЛА (Безпилотните Летателни Апарати), Аеро Вижън ЕООД успешно интегрира лазерен скенер (LiDAR) от водещият производител GEOSUN в автомобил. Използваният LiDAR GS-130X се характеризира с висока точност, снабден е с напълно интегрирана 26 Mp камера и с инерционна система, предоставяща възможности за SLAM, както и възможност за RTK / PPK корекция. В допълнение, беше използвана и специализирана RTK станция от Trimble, с която се извърши допълнително и PPK корекцията на позицията, което даде възможност и за точно (2,5 cm) георефериране на данните от лазерният скенер.

За анализ на точността от RTK станцията, беше използван и сигнал от CORS RTK мрежа, като данните бяха предоставени от 1 Yocto.

Интересното за този проект е, че се използва автомобил вместо БЛА, поради изключителните ограничения за използването на БЛА в зоните около летища и военни обекти. В този случай, подхода за решаване на задачите по лазерното сканиране се наложи да бъде променен, значително особено в частта с постобработката на данните и използването на специализираният софтуер за целта gAirhawk и той да бъде адаптиран към мобилното решение за сканиране с поставен лазерен скенер върху автомобил.

За да се осигури надеждно автономно захранване на лазерният скенер се използваха батерии от Gens Ace / Tattu, на които Аеро Вижън ЕООД е официален вносител за България, и които батерии се отличават с най- високото качество на LiPo батерии на пазара в световен мащаб.