В началото на месец май Аеро Вижън ЕООД подписа договор за съвместно сътрудничество с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ СУПЕРКОМПЮТЪР ПЕТАСКЕЙЛ – БЪЛГАРИЯ“. Заедно с договора за съвместното сътрудничество, страните подписаха също така и договор за изпълнение на пилотен проект, който да докаже ефективността на съвременните технологии в сферата на фотограметрията и изработката на параметрични 3D модели, допълвайки вече познати методологии и технологии, използвани при реставрацията и консервацията на обекти от културното и историческото наследство на България.

Използването на Суперкомпютъра Discoverer, разположен на територията на София Тех Парк дава възможност на Аеро Вижън ЕООД да изпълнява по- мащабни проекти с по- голяма скорост на обработка за нуждите на проектантските и строителни организации.

Прилагането на разработените в Аеро Вижън ЕООД методологии с използването на технологии за фотограметрично заснемане и постпроцесиране на големи 3D модели, в едно с високата изчислителна мощност на Discoverer, ще даде възможност и на редица бизнеси в сферата на минното дело, строителството, геодезията, архитектурата и геодезията за оптимизация и редуциране на разходите при изчисляването на обеми, площи; дейности, свързани със строителството и проектирането.