Проектиране, симулационен анализ и производство

В основата на философията на Аеро Вижън ЕООД е заложено иновативното мислене и свободното използване на наличните софтуерни и хардуерни решения за автоматизирано проектиране, симулация и производство на иновативни инженерни продукти.

В помощ на всеки клиент с иновативни идеи, Аеро Вижън ЕООД предлага изработване на концептуален модел, използвайки всички инженерни техники за автоматизирано проектиране и симулационен анализ чрез МКЕ (Метод на Крайните Елементи) и последващо изработване чрез 3D принтиране и CNC обработка.

Loading...
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За повече информация, моля свържете се с нас

Аеро Вижън ЕООД е една от най- бързо развиващите се компании за безпилотни летателни апарати в страната.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС