Въздушно заснемане на масиви и изработване на VRA карти

Аеро Вижън ЕООД предоставя възможност на всеки земеделски производител за прецизен и надежден анализ на състоянието на посевите във всички фази на растежа, с помощта на дистанционен мониторинг и въздушно картиране. Получените данни в последствия се анализират и се генерират прескрипции, съгласно редица фактори, като влажност, химични елементи, фаза на растежа.

Аеро Вижън ЕООД може да предостави на земеделските производители комплексно решение като всички данни, получени от ДУЛС (Дистанционно Управляема Летателна Система) могат да се съпоставят с данни от почвен анализ и да осигурят оптималното третиране на посевите във всеки един момент, с помощта на генерираните карти за променлива норма (VRA – Variable Rate Application map).

Loading...
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За повече информация, моля свържете се с нас

Аеро Вижън ЕООД е една от най- бързо развиващите се компании за безпилотни летателни апарати в страната.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС