BULSAR (BULgarian Search And Rescue) е доброволческо сдружение с идеална цел за координация, търсене и спасяване на бедстващи хора, оцелели след катастрофи в българският морски отговорен район. Членове на БУЛСАР са изявени морски специалисти с познания по търсене и спасяване на море, както и собственици на малки плавателни съдове, с които осъществяваме нашата дейност.

В концепцията на БУЛСАР влизат и новите технологии и иновативни методологии, включително и с използването на БЛА (Безпилотни Летателни Апарати), които намират все повече приложения в съвременния свят, включително и при задачи по търсене и спасяване.

С помощта на телеметрията на голямо разстояние, термо камерите и напълно автономните системи за автоматично управление, БЛА предоставят възможности за бързо и лесно откриване на бедстващи в открито море, тяхното локализиране с висока точност, както и осигуряване на предварителна информация за тяхното състояние.